Jonoforeza

Jonoforeza

Ta metoda leczenia umożliwia wprowadzenie w głąb skóry jonów substancji odżywczych przy użyciu prądu stałego (galwanicznego). Jony przenikają przez naskórek, docierając do głębszych warstw skóry właściwej, co znacznie zwiększa efektywność ich działania.

Efekty zabiegu

Poleca się serię zabiegów (5–10) w odstępach co 2–4 tygodnie. Dla podtrzymania efektu należy wykonywać zabieg raz w miesiącu.

Przeciwwskazania (dotyczą wszystkich zabiegów z użyciem prądu, ultradźwięków, RF diatermi, mikroprądów itp.)